ضخامت کاغذ

ضخامت کاغذ
ضحامت یک برگ کاغذ، عمدتا به نوع الیاف، وزن آن و میزان فشار وارد شده به آن حین تولید بستگی دارد.
 

مشخصه های تعیین کیفیت کاغذ

مشخصه های تعیین کیفیت کاغذ
مشخصه های تعیین کیفیت کاغذ
راهنمای خرید کاغذ A4

كاغذ بافتی از الیاف گیاهی است و مرغوبیت آن به مواد اولیه و چگونگی عمل آوری آن بستگی دارد.
 

نوع برش کاغذ

نوع برش کاغذ
برش کاغذ بایستی دقیق، همسان، گونیا و بدون پرز باشد. و به اصطلاح بهتر است لیزری باشد.