برچسب : گالینگور
نوع برش کاغذ
برش کاغذ بایستی دقیق، همسان، گونیا و بدون پرز باشد. و به اصطلاح بهتر است لیزری باشد.